Gospel Gálaest

A Gospel Gálaestről őszintén

Leírás, képek, videóanyagok. A fotók, nagyméretű megtekintéséhez, rájuk kell kattintani.

gg logo    logo nagy digit


Plakát

2012-ben történt, ahogy sétáltam a városban, egy ötlet jutott eszembe arról, hogyan lehetne hatékonyan hirdetni Isten örömhírét egy olyan időszakban amikor minden eddigi hagyományos evangelizációs megmozdulásunk teljesen eredménytelennek bizonyult. Vidéki hívő testvéreinken és gyülekezetünk tagjain kívül szinte senki nem volt jelen ilyen irányú rendezvényeinken.
Ez az ötlet arról szólt, hogy kiírunk egy országos alkotói pályázatot fiataloknak „Isten él és szeret téged” témában, értéked díjak reményében bízunk benne, hogy megmozdulnak az ügyes kezek.

Ezekből az alkotásokból egy forgalmas helyen kiállítást kellene létrehozni, mely maga egy több hétig tartó evangelizáció. A kiállításoknak pedig ugye szokott lenni egy megnyitó ünnepsége, ahol átadhatjuk a díjakat, meghívhatjuk az alkotókat, rokonaikat és másokat is, akik szoktak kiállítás megnyitókra járni. A helyszínen pedig elhangozhat maga az evangélium, hiszen az a témája mind a pályázatnak, mind pedig a kiállításnak.

Ez tényleg egy jó ötlet gondoltam. De vajon mit szól hozzá Isten? Tetszik neki? Mellette fog állni? Nem emlékszem pontosan minden szűrőre amelyen átengedtem ezt az ötletet annak érdekében, hogy kiderüljön számomra, Istentől jövő-e vagy nem, de egyre határozottan: Mivel a feleségem a legkeményebb kritikusom, azt kértem Istentől, ha majd otthon elmesélem neki ezt az „új evangelizációs módszert”, akkor dobbanjon rá a szíve. Tudtam jól, hogy csípőből nemet fog mondani rá, ha mégsem Istentől lenne, de nem fog tudni nemet mondani ha az Úrtól van – mert ami az Úrtól van, az megáll.
IMG_3928 IMG_3948 IMG_3971

Hazaérve elmondtam neki és nagyon tetszett neki az ötlet. Annyira, hogy az interneten, mindenfelé elkezdte küldözgetni az általam megfogalmazott pályázati felhívást. Olyan aktívan tette mindezt, hogy elkezdtek jönni nem csak Magyarországon területéről, hanem Romániából, Szlovákiából, sőt még Amerikából is. Valamivel több mint egy hónap elteltével megtörtént a zsűrizés, majd a kiállítás megnyitója is. Csodák csodája… több olyan személy is részt vett a megnyitón és a díjátadón, aki azelőtt soha nem lépte át gyülekezetünk küszöbét.

Arra gondoltam, ha majd csinálunk egy újabb hasonló rendezvényt, akkor sokkal nagyobb megnyitó ünnepséget kell majd szervezni és sokkal több embert meghívni. Közben eltelt 2 év és létrehoztuk a Tűzvonal Alapítványt, melynek fő célja az evangélium hirdetése, felekezeti korlátok nélkül. Ám 5 gyermek, a munkahely és a gyülekezet vezetése mellett nem igazán maradt energiám a missziós munkára. 1994-ben találkoztam Isten szeretetével, de nagyon sokáig nem értettem miért pont engem keresett meg és mi volt a célja ezzel.

Nemrég azonban kaptam egy igét, mely megvilágosított mindent ez ügyben. Apostolok Cselekedetei 26:16-18
„De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.”
Mikor ezt olvastam, egyértelmű lett számomra, hogy Isten azért jelent meg nekem 20 évvel ezelőtt, hogy a szolgájaként hirdessem az Ő dolgait azért, hogy az emberek megtérjenek és higgyenek Benne.IMG_3972 IMG_3989 IMG_4025

Ezekből az igeversekből fakadó meggyőződés és Istennek az életemben tett csodáiból áradó hálám késztetett arra, hogy valami olyat tegyek ami Istennek örömet okoz. Tudtam, hogy az Úr abban leli leginkább örömét, ha egy bűnös ember megtér és az elhívásom is az, hogy hirdessem az élő Isten szeretetét. A két évvel ezelőtti, sikeresnek mondható, kiállítással egybekötött evangelizációt kívántam tovább fejleszteni, de tudtam, semmi nem lesz az egészből, ha Isten nem segít nekem. Bár Őérte tettem, Neki akartam örömet okozni és ezt gyakran el is mondtam neki, mégis az Ő segítségére voltam utalva.

Tudtam, hogy komolyan kell venni a pályázat és a kiállítás lebonyolítását is, de a legnagyobb energiát, az ünnepélyes megnyitóba és díjátadóba kell fektetni. „Hozz változást!” projektnek neveztem el a rendezvénysorozatot, melynek minden állomása hirdette az evangéliumot. A pályázat azért, mert városunk minden iskolájába, sőt országosan is nagyon sok helyre eljutott a felhívásunk azzal a címmel, hogy „Isten él és szeret téged”. Ezt sok fiatal láthatta országosan és elgondolkodhatott ezen a mondaton. A kiállítás címe „Ő él és szeret téged”, míg a ünnepségé, „Gospel Gálaest” lett.

Bár a programok logói már hosszú ideje ott pihentek készen a számítógépem mélyén, mégis rengeteg dolgom volt a plakátok, ismertetők, meghívók szerkesztésével, széthordásával, támogatók keresésével, a program szervezésével stb. Sokáig mindent egyedül csináltam. Nem igazán találtam senkit, aki rajtam kívül hitt volna a rendezvénysorozat sikerében. Még a gyülekezetünkből sem. Mígnem istentiszteletünkre egyik alkalommal meghívtuk az evangélikus testvéreket dicsőíteni.

Nagyon érezhető volt azon az összejövetelen Isten jelenléte és közben azt kaptuk a szívünkben, hogy rendszeresen járjunk össze velük, együtt dicsőíteni, például a Gospel Gálaesten is. Onnantól kezdve kaptam egyéb segítséget is az evangélikus testvérektől, és egyre többet a dicsőítő csoport vezetőjétől személyesen is. Isten adott végre valakit, akinek szintén fontossá vált a szívében ez a rendezvénysorozat.

Ezen kívül a helyi katolikus, református és baptista gyülekezetek is segítettek mind a pályázat, mind pedig az est népszerűsítésében. De sajnos a támadások is jöttek és általában pont onnan, ahonnan nem számítottam rájuk. Sokan hitetlenkedve fogadták ezt a nagyszabású ötletet. Még vezetőtársaim is felesleges, szent bulinak tartották, pénzkidobásnak, vagy az én nagyzolásomnak, fontoskodásomnak.
Felelőtlennek tartottak, hogy 32 000 forinttal kezdek neki, egy negyedmillió forintos rendezvénysorozatnak. Én ezt hitnek neveztem és az, hogy a Gospel Gálaest végeztével 115 000 forint plusszal zártuk a költségvetésünket, azt bizonyította, hogy Isten megáldotta a hitemet.
IMG_4026 IMG_4126 IMG_4147

Akkor sem álltak többen mellém, amikor a médiában sorra jelentek meg a cikkek, hirdetések a „Hozz változást!” rendezvénysorozatról és a Gospel Gálaestről. Újságok kértek tőlem interjút, beszámolót, többen telefonon érdeklődtek stb. Én pedig hordtam a plakátokat, hívogattam az embereket és minden szabadidőmet arra áldoztam, amiben hittem. Hittem, hogy részemről ez az egész programsorozat egy ajándék Istennek, melyre Őt magát is meghívtam szívemből és hittem, hogy el is fog jönni, változást hozni sokak életében.

Zsűriztük a pályamunkákat, összekészítettem a díjakat, jutalmakat, ajándékokat azoknak, akik segítségemre voltak. Összeállítottuk a kiállítást és eljött a Gospel Gálaest napja. Bár október 18-a szombatra esett, mégis munkanapnak számított. Többen jelezték, hogy ez miatt nem tudnak eljönni, mások pedig érdeklődtek, nem szerveztem-e félre valamit, hiszen ez miatt biztosan még kevesebben lesznek jelen. Úgy éreztem, hogy ezt a napot Isten maga jelölte ki a rendezvény napjául, bár nem értettem, miért nem másik szombatot választott. Később megértettem.

Két órával a kezdés előtt már lázas készülődés folyt az orosházi Petőfi Művelődési Központ Koncerttermében. Dekoráció, hangtechnika, a dicsőítő csapatok beállása, információs pult előkészítése és még sok minden más. Közben eszembe jutott, hogy otthon hagytam a perselyt, de nem volt időm hazaszaladni érte, csak a kezdés előtt negyed órával. Mikor végre elindulhattam haza, alig voltak a 200 személyes teremben néhányan.

IMG_4155 IMG_4162 IMG_4163

De ezzel nem tudtam foglalkozni, nem volt időm aggódni. Ám amikor visszaértem, teljesen tele volt a helység és mindenki a kezdésre várt. Amikor hívogattam az embereket, azt tapasztaltam, hogy sok nem hívő ember szereti a gospel zenei stílust. Sokan ígérték, hogy eljönnek, ott lesznek. Ügyvéd, tanár, igazgató, hivatali dolgozó, szegény, gazdag, katolikus, evangélikus, református, baptista, pünkösdi, hit gyülekezetes és még ki tudja ki mindenki ült a teremben, megtöltve a székeket, egy MUNKANAPON.

Amint elkezdődött a rendezvény, azért kezdtem el imádkozni, hogy Isten jöjjön el és érezze jól magát, hiszen érte van minden. A konferanszié nagyon ügyes volt, a csapatok dicsőítettek és én is igyekeztem úgy hirdetni az evangéliumot, hogy Isten valódi arcát, dicsőségét adja át az embereknek. Megszoktam, hogy amikor a gyülekezetben hirdetem az igét, nézem a velem szemben ülők arcát és abból valamelyest le tudom olvasni, mennyire érinti meg őket mindaz ami történik, vagy elhangzik.

De itt nem vált be ez a stratégia, mert túl sokan voltak és nem is ismertem a jelenlévők nagy részét. Csak bízni tudtam benne, hogy Isten dolgozik a szívekben és változást hoz sokak életében. Hittem és tettem a dolgomat. Amikor viszont vége lett a rendezvénynek, elkezdtek érkezni hozzám a visszajelzések. Sajnos igen sok volt a tennivalóm és sokan szerettek volna beszélni velem, ezért csak kevés időm volt egy-egy személyre. Mindezek ellenére, a következő visszajelzések jutottak el hozzám:

IMG_4165 IMG_4180

Volt aki azt mondta, hogy Isten szólt hozzá a továbbtanulással kapcsolatban.
Valaki úgy érezte, mintha Jézus maga járt volna a széksorok között és megszólította az embereket.
Egy hívő ember pedig nagy örömmel és ragyogó arccal közölte velem, hogy húsz éve nem érezte ennyire közel magához Istent.
Többen kifejezték a hálájukat felém, amiért megrendeztem a Gospel Gálaestet, mert nagyon sokat kaptak általa.

Hogy Isten, hogy érezte magát? Úgy hiszem, Ő is hallotta ezeket az észrevételeket és látta az egybegyűlt embereket. Úgy gondolom, ahol az evangélium hirdetve van és az Úr nevét dicsérik, ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, ott Ő örömmel megjelenik. Ott volt. Eljött. Semmi kétség.

Hogy hogyan jött össze a semmiből több mint 250 000 forint a rendezvényre? Honnan volt annyi erőm, hogy a kiadványszerkesztéstől a szponzor szerzésen keresztül az egész lebonyolításig mindent megtegyek amire szükség van? Honnan hívott össze Isten mintegy 200 embert egy munkanapon? Nem tudom.
Számomra mindaz, amit a rendezvénnyel kapcsolatban tapasztaltam, újabb bizonyíték arra, hogy „MINDEN LEHETSÉGES ANNAK AKI HISZ” Márk. 9:23

Egyéb média megjelenéseink a “Médiatár“-ban találhatók.

Videók a rendezvényről:

Itt az egész rendezvény megtekinthető, változó minőségben.

 

Ezen a videón csak a Crossfire zenekar szolgálata látható.

 

Itt az orosházi Ökumenikus Dicsőítő Csoport dicsőít.

 

Ez pedig a rövid üzenete az egész estének.

Vélemény, hozzászólás?